Το γραφείο μας σε συνεργασία με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες σας παρέχει την ιδιωτική ασφάλιση υγείας για την λήψη ή ανανέωση άδειας διαμονής με γρήγορες διαδικασίες και από κάθε μέρος της χώρας. Το ετήσιο κόστος για ένα συμβόλαιο ασφάλισης για την άδεια διαμονής διαμορφώνεται κυρίως από την ηλικία του ασφαλισμένου.