Η Νομική Προστασία παρέχει την δυνατότητα να προσφύγετε στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσετε τις δίκαιες απαιτήσεις ή να προστατεύσετε τον εαυτό σας από κατηγορίες που στρέφονται εναντίον σας. Εάν χρειαστείτε νομικό σύμβουλο ή συνήγορο υπεράσπισης η κάλυψη Νομικής Προστασίας σας δίνει αυτήν την δυνατότητα

 Μορφές Ασφάλισης της Νομικής Προστασίας:

  • Νομική Προστασία Οχήματος και Οδηγού
  • Νομική Προστασία Οικογένειας
  • Επαγγελματική Νομική Προστασία
  • Νομική Προστασία Ιδιοκτήτη Σκάφους

Δαπάνες που καλύπτει η Νομική Προστασία

  • Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
  • Αμοιβές δικηγόρων
  • Παράβολα δημοσίου
  • Δαπάνες εκτέλεσης αποφάσεων (κατασχέσεων, πλειστηριασμών κλπ.)
  • Έξοδα για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα, ή λόγω παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, που αναφέρεται στην κυκλοφορία αυτοκινήτου
  • Επιδικασθείσα υπέρ του αντιδίκου και εις βάρος του ασφαλισμένου δικαστική δαπάνη