Η ασφάλεια σκαφών όπως ιστιοπλοϊκών, ταχύπλοων, φουσκωτών, yaughts και jet ski επαγγελματικής ή ακόμη και ιδιωτικής χρήσης είναι υποχρεωτική βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Σας παρέχουμε καλύψεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας με βάση την αξιοπιστία των εταιριών με τις οποίες συνεργαζόμαστε αλλά και το κόστος των καλύψεων.

Υποχρεωτικές καλύψεις:

 • Θάνατος/σωματικές βλάβες ανά συμβάν μέχρι € 500.000
 • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης μέχρι 150.000 ευρώ ανά ατύχημα.
 • Υλικές ζημιές μέχρι 150.000 ευρώ ανά ατύχημα.

Λοιπές Καλύψεις:

 • Πυρκαγιά
 • Έκρηξη
 • Κλοπή (μερική ή ολική)
 • Σεισμό, Ηφαιστιακή Έκρηξη, Κεραυνό
 • Κακόβουλη Βλάβη
 • Αμέλεια του Χρήστη
 • Κίνδυνοι της Θάλασσας (κακοκαιρία, βύθιση, ημιβύθιση, πρόσκρουση, προσάραξη, σύγκρουση κ.λ.π.)
 • Νομική Προστασία
 • Άμεση Υγειονομική Μεταφορά σε περίπτωση τραυματισμού ή αιφνίδιας ασθένειας οποιουδήποτε επιβαίνει στο σκάφος