Όσο σημαντικό είναι να χτίσεις και να μεγαλώσεις την επιχείρηση σου, επίσης σημαντικό είναι να την προστατεύσεις.

Καλύψεις:

  • Ασφάλεια πυρκαγιάς, κεραυνού, ευρείας έκρηξης
  • Τρομοκρατικών ενεργειών, στάσεων, απεργιών
  • Πλημμύρας, θύελλας, καταιγίδας, χιονιού, χαλαζιού, παγετού
  • Διάρρηξης σωληνώσεων
  • Σεισμού
  • Τυχαίου γεγονότος
  • Ασφάλεια διακοπής εργασιών
  • Κλοπή περιεχομένου
  • Απώλεια κερδών συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου

Μπορείτε επίσης να προστατεύσετε το ανθρώπινο δυναμικό σας από ατύχημα, μερική/ ολική ανικανότητα ή θάνατο από ατύχημα.

Κάθε εργοδότης οφείλει να προστατεύσει το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης – τους ανθρώπους της