Επωνυμία: ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ FULL COVER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διακριτικός Τίτλος: FULL COVER

Α.Φ.Μ.: 095538092

Δ.Ο.Υ.: Α ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 068579703000

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΔ.: 371111

Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση: ΛΕΝΟΡΜΑΝ 145, ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ.: 104 42

Τηλέφωνο: 210 5154311

ΦΑΞ: 210 5154310

email: fullcover.epe@gmail.com