Εξασφαλίζουμε προγράμματα πλήρους κάλυψης και προστασίας της κατοικίας σας από κάθε πιθανό κίνδυνο και ζημιά.

Καλύψεις

  • Πυρκαγιά
  • Σεισμός
  • Τρομοκρατικές Ενέργειες
  • Βραχυκύκλωμα
  • Καιρικά Φαινόμενα
  • Κλοπή
  • Κακόβουλες Πράξεις
  • Πλημμύρα
  • Κάλυψη στεγαστικού δάνειου

Κόστος ασφάλισης: 1,20/ τ.μ. ετησίως

ΑΣΦΑΛΙΣΟΥ ΑΜΕΣΑ