Παρέχουμε προγράμματα που εξασφαλίζουν και προστατεύουν το πολυτιμότερο αγαθό: την υγεία μας. Προτεραιότητα μας η κάλυψη σας σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος.

Καλύψεις

 • Έξοδα για νοσηλεία
 • Αμοιβές ιατρών
 • Εξετάσεις
 • Φάρμακα και υλικά
 • Μεταφορά με ασθενοφόρο
 • Μ.Ε.Θ.
 • Επισκέψεις σε ιατρούς
 • Ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας

 

Βασικές παράμετροι για τον υπολογισμό ασφαλίστρων

 • Ηλικία ασφαλιζομένου
 • Θέση νοσηλείας (Μονόκλινο, Δίκλινο κλπ.)
 • Συμμετοχή ασφαλιζομένου στο κόστος νοσηλείας
 • Επάγγελμα